Dermatoskopi i primärvård

"Dermatoskopi i primärvård" är en heldagsutbildning skräddarsydd för allmänläkare. På denna hemsida hittar du all information om kursens innehåll och uppbyggnad, kursmålen och förväntade resultat av att gå kursen samt praktiska uppgifter. Anmälan till kommande kurser görs här.

Tidigare kurser har fått 5.8 respektive 5.9 av 6 poäng som helhetsbedömning i Lipus kursutvärdering.

"Tydlighet och struktur. Perfekt balans mellan teori och praktik" kommenterade en av kursdeltagarna. "Jättebra kurs, pedagogisk, bra med repetition under dagen. Trevligt och inspirerande" sade en annan nöjd kollega.


Öka din diagnostiska säkerhet vid bedömning av de vanligaste hudtumörerna.

Dermatoskopi är en enkel och billig diagnostisk metod som alla läkare kan lära sig med hjälp av specialanpassade utbildningar och träning. Såväl ST-läkare som specialister inom Allmänmedicin har under de senaste åren visat ett stort intresse att förkovra sig inom dermatoskopi. Nu finns äntligen en kurs som är skräddarsydd för allmänläkare!

HÖJDPUNKTER FRÅN PROGRAMMET:

  • Pattern analysis – dermatoskopisk algoritm
  • Diagnostik av melanom i tidigt stadium
  • Bedömning av aktiniska keratoser och basalcellscancer
  • Interaktiva falldiskussioner

 

FÖRELÄSARE:

Docent John Paoli
Överläkare vid Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Styrelsemedlem i International Dermoscopy Society 

Behövs dermatoskopi inom primärvården?
Under de senaste decennierna har vi sett en mycket stor ökning i antalet nya fall av hudcancer i Sverige. Malignt melanom och skivepitelcancer är de cancerformer vars incidens ökar mest i landet och hudcancer exklusive basalcellscancer är nu den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor.

Tidig diagnostik av hudcancer är av högsta vikt för att garantera bot. För att detta mål skall uppnås räcker det inte med säker diagnostik inom enbart hudsjukvården utan även att läkare inom primärvården lär sig att känna igen tidiga stadier av hudcancer. Trots det ökande behovet av förbättrad diagnostik inom primärvården har ST-läkare inom Allmänmedicin i Sverige idag inga specifika krav på sig i deras målbeskrivning att utbildas inom hudcancer diagnostik.

Dermatoskopi är en enkel och billig diagnostisk metod som alla läkare kan lära sig med hjälp av specialanpassade utbildningar och träning. Med hjälp av en heldagsutbildning som denna kan allmänläkare bli bättre på att bedöma den myriad av pigmenterade och icke-pigmenterade lesioner som man ser i den kliniska vardagen och som patienterna både vill och behöver få undersökta1 .

Referenser:
1. G. Argenziano et al. Dermoscopy Improves Accuracy of Primary Care Physicians to Triage Lesions Suggestive of Skin Cancer. J Clin Oncol 2006; 24: 1877-82.

IMG_0128.jpg

Kurs i Jönköping

Fredag den 30 augusti 2019
Best Western Plus John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15
553 20 Jönköping

Anmäl dig här.

 

Kursspråk

Svenska


Kurs i Malmö

Fredag den 13 september 2019
Malmö Börshus
Skeppsbron 2

211 20 Malmö

Anmäl dig här.

 

Kursspråk

SvenskaTidigare kurser har fått 5.8 respektive 5.9 av 6 poäng som helhetsbedömning i Lipus kursutvärdering.