Program


Gäller för kursen i Jönköping, fredag 30 augusti 2019 & Malmö, fredag den 13 september 2019.
 

8:45-9:15         Registrering

9:15-9:45         Dermatoskopi: teknik och terminologi

9:45-10:45       Introduktion till pattern analysis

10:45-11:15     Fikapaus

11:15-12:15     Melanocytära lesioner

12:15-13:15     Lunch

13:15-14:00     ”Test yourself” – Del I

14:00-14:30     Basaliom

14:30-15:00     Fikapaus

15:00-15:30     Aktiniska keratoser och skivepitelcancer

15:30-16:30     ”Test yourself” – Del II

16:30-16:45     Praktiska tips om vidareutbildning inom dermatoskopi


Föreläsare

John Paoli
Överläkare, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Styrelseledamot i International Dermoscopy Society