Målgrupp

Nivå
Färdiga specialister (fortbildning) och läkare under specialistutbildning (ST-läkare)

Specialitet
Allmänmedicin

Ytterligare information
Utbildningen är anpassad till specialister och blivande specialister (ST-läkare) inom Allmänmedicin som vill förbättra sin diagnostiska förmåga vid bedömning av hudförändringar (pigmenterade hudtumörer och andra suspekta hudlesioner) med hjälp av dermatoskop.

Kursens mål & förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med denna heldagsutbildning är att deltagaren skall lära sig att känna igen de vanligaste och viktigaste dermatoskopiska fynden i både godartade och elakartade, melanocytära och icke-melanocytära hudtumörer. Deltagaren kommer därmed också att öka sin diagnostiska säkerhet vid bedömning av oklara hudlesioner för att inte missa hudcancer samtidigt som man kan minska på antalet onödiga excisioner av benigna hudförändringar.

Resultat för deltagaren

Kunskapsmål: att ha kännedom om hur dermatoskopi fungerar och vad de färger och mönster du ser vid dermatoskopisk undersökning har för betydelse.
Färdighetsmål: att känna igen de vanligaste och viktigaste dermatoskopiska fynden som kan hjälpa dig som läkare att identifiera de viktigaste godartade och elakartade, melanocytära och icke-melanocytära hudtumörer. Att öka din diagnostiska säkerhet vid bedömning av oklara hudlesioner för att inte missa hudcancer och samtidigt minska på antalet onödiga excisioner av benignahud förändringar.
Attitydsmål: att känna till enkla verktyg (e.g webbsidor, böcker och onlineutbildningar) som kan användas för att fortsätta din fortbildning inom dermatoskopi.

Resultat för patient och samhället

Genom att läkare inom Allmänmedicin ökar sin diagnostiska säkerhet vid bedömning av suspekta hudlesioner kommer fler patienter att kunna få eventuell hudcancer diagnostiserad vid tidigare stadium, färre maligna hudtumörer kommer att missas och färre benigna hudtumörer kommer att opereras bort i onödan. Detta leder med andra ord till ökad patientsäkerhet och lägre kostnader för sjukvården.

Förberedelser

Deltagaren rekommenderas att se utvalda korta föreläsningar på International Dermoscopy Societys officiella YouTube kanaler "Basic Dermoscopy" och "Advanced Dermoscopy": www.youtube.com. Följ oss även på Facebook!

Samtliga deltagare kommer att få göra ett förkunskapstest online i form av 30 dermatoskopifall med 4 diagnos- eller handläggningsalternativ per fall. Länk till testet och instruktioner kommer att skickas ut 3-4 veckor före kursstart. Antalet korrekta svar kommer att lämnas ut men facit lämnas ej ut förrän efter kursens kunskapskontroll.

Kursmaterial

Alla deltagare kommer att få:

Åhörarkopior från samtliga föreläsningar i digitalt format.
Lista på rekommenderade böcker om dermatoskopi och dermatoskopiatlas.
Tips om hemsidor för vidareutbildning efter kursen.

Godkänd av Lipus

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se

Tidigare kurser har fått 5.8 respektive 5.9 av 6 poäng som helhetsbedömning i Lipus kursutvärdering.