John Paoli

Dr. Paoli är processansvarig för tumörverksamheten på Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2007 och även processledare för standardiserat vårdförlopp för hudmelanom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han disputerade på ämnet hudcancer 2009 och blev docent 2012. Han har utbildats inom dermatoskopi på Medical University of Graz genom kurserna International Short Course on Dermoscopy (2008) och deras 1-åriga onlineutbildning 2008-2009 som ledde till International Dermoscopy Diploma med betyget "Passed with distinction".

Dr. Paoli blev invald i International Dermoscopy Societys (http://www.dermoscopy-ids.org/) styrelse i oktober 2010 och har spelat in flera YouTube Podcasts på IDS YouTube kanal. Sedan april 2016 håller han varje år "Nordic Dermoscopy Course" för dermatologer (2 dagar). Han utbildar även ST-läkare i Dermatologi och venereologi i Sverige om dermatoskopi under den Lipuscertiferade årliga ST-utbildningen "Diagnostik och behandling av hudtumörer" sedan 2014.

Hans forskning handlar främst om prevention, epidemiologi, diagnostik och behandling av hudcancer.