Dermatoskopi i primärvård - Del 1

Deltagaren kommer att lära sig att känna igen de vanligaste och viktigaste dermatoskopiska fynden i både godartade och elakartade, melanocytära och icke-melanocytära hudtumörer. Deltagaren kommer att öka sin diagnostiska säkerhet vid bedömning av oklara hudlesioner för att inte missa hudcancer samtidigt som man kan minska på antalet onödiga excisioner av benigna hudförändringar.

Kunskapsmålen för första delen av utbildningen är att ha kännedom om:

1. Hur dermatoskopi fungerar och vad de färger och mönster man ser vid dermatoskopisk undersökning har för betydelse.

2. Diagnostiska kriterier för att skilja mellan benigna och maligna melanocytära lesioner (nevus vs melanom)

2. Dermatoskopiska fynd i benigna icke-melanocytära lesioner (t ex seborrhoisk keratos, dermatofibrom och angiom)

3. Hur man identifierar maligna icke-melanocytära lesioner (t ex basalcellscancer, aktinisk keratos, Bowens sjukdom och skivepitelcancer)


Dermatoskopi i primärvård - Del 2

Målet med denna heldagsutbildning är att deltagaren först skall få en kort repetition av de kunskaper som de lärde sig under första delen av denna kurs för att sedan gå vidare med nya dermatoskopiska fynd som kan öka deras diagnostiska säkerhet vid bedömning av icke-pigmenterade hudtumörer samt lesioner på speciella kroppsdelar. 

Under del 2 är kunskapsmålen för deltagaren att lära sig att känna igen:

1. Icke-pigmenterade och delvis pigmenterade lesioner.

2. Hur blodkärlens utseende och distribution kan ge oss en klar diagnos.

3. Dermatoskopiska fynd som ses på speciella kroppsdelar såsom ansiktet, handflator, fotsulor och naglar. 


Målgrupp

Utbildningarna är anpassade till specialister och ST-läkare inom Allmänmedicin som vill förbättra sin diagnostiska förmåga vid bedömning av hudförändringar (pigmenterade hudtumörer och andra suspekta hudlesioner) med hjälp av dermatoskopi. Utbildningarna är även värdefulla för andra vårdgivare som handlägger hudcancer (t ex plastikkirurger, ÖNH-läkare, onkologer).


Förberedelser

Deltagaren rekommenderas att se utvalda korta föreläsningar på International Dermoscopy Societys officiella YouTube kanaler: www.youtube.com/user/dermoscopy. Följ oss även på Facebook!

Samtliga deltagare på bägge kurserna kommer att få göra ett förkunskapstest online i form av 30 dermatoskopifall med 4 diagnos- eller handläggningsalternativ per fall. Länk till testet och instruktioner kommer att skickas ut ca 3 veckor före kursstart. Antalet korrekta svar kommer att lämnas ut men facit lämnas ej ut förrän efter kursens kunskapskontroll.


Kursmaterial

Alla deltagare kommer att få:

- Åhörarkopior från samtliga föreläsningar i digitalt format.
- Lista på rekommenderade böcker om dermatoskopi och dermatoskopiatlas.
- Tips om hemsidor för vidareutbildning efter kursen.


Lipusgranskade kurser

Lipus granskar och godkänner dessa kurser.

Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se

Tidigare kurser för Del 1 har fått 5.8-5.9 av 6 poäng som helhetsbedömning i Lipus kursutvärderingar.